Home | BAC/Teze | Biblioteca | Jobs | Referate | Horoscop | Muzica | Dex | Games | Barbie

 

Search!

     

 

Index | Forum | E-mail

   

 Aceasta pagina isi propune sa va familiarizeze cu Slovacia, una dintre cele mai frumoase tari din centrul Europei. Speram ca aceasta pagina sa vina in ajutorul tuturor slovacilor din Romania dar si elevilor care studiaza limba slovaca.

 

 
 
 
 
 Meniu rapid  Portalul e-scoala | CAMPUS ASLS | Forum discutii | Premii de excelenta | Europa

 

 

 


Inapoi la cuprins
 

ZáMENá

sú ohybný slovný druh, ktorý zastupuje podstatné a prídavné mená a odkazuje na osobu, zviera, vec alebo vlastnosť 

DELENIE ZáMEN

1. osobné

a)      základné: ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony

b)      privlastňovacie: môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich

2. zvratné

a)      základné: seba/sa

b)      privlastňovacie: svoj

3. ukazovacie: ten, tá, to, tí, tie, tento, táto, toto, títo, tieto, onen, oná, oné, oný, ...

4. opytovacie: kto?, čo?, aký?, ktorý?, čí?, koľký?, kde?, ako?, prečo?, kedy?, ...

    vzťažné:  kto, čo, aký, ktorý, čí, koľký, kde, ako, prečo, kedy, ...

5. neurčité: dakto, niečo, voľajaký, ledačo, bárskde, niekedy, nejaký, všeličí, máloktorý, ktosi, akokoľvek, ...

6. vymedzovacie: ten istý, taký istý, tenže, iný, inakší, každý, všetci, všetok, všetko, nijaký, nikto, sám, samý, ...

 

Poyor!

                        nikto                                               niekto

            vymedzovacie zámeno              neurčité zámeno

               (Nikto neprišiel.)                             (Niekto prišiel)

 

Poznámka:

            Pri neurčitých zámenách s predponami nie-, bárs- neplatí pravidlo o rytmickom krátení (niečí, bárským).

 

Kratšie tvary zámena ja, ty, on, ono, seba/sa:

- mi, ti, mu, si (Nevrav mi to! To ti nepovedali? Povedali mu to. Musíš si dôverovať.)

- ma, ťa, ho, sa (Nepozvali ma. Už sa ťa nebojím. To sa ho netýka. Neobviňuj sa.)

Dlhšie tvary zámena ja, ty, on, ono, seba/sa:

- mne, tebe, jemu, sebe (Mne to nevrav! A tebe to nepovedali? Jemu to povedali. Hlavne sebe musíš dôverovať.)

- mňa, teba, jeho, seba (Mňa nepozvali. Ani teba sa už nebojím. Jeho sa to netýka. Seba za to neobviňuj.)

 

Zámeno sám, sama, samo, sami, samy (= nik iný, samotný). (Zostal sám. Prišla sama. Dieťa sa krá samo. Chlapci si pomohli sami. Deti to postavili samy.)

Zámeno samý, samá, samé, samí (= len, iba, číry, čistý). (Lúka je samý kvet. Záhradka je samá ľalia. V kine sú samé deti. V triede zostali samí chlapci.)

 

SKLOňOVANIE ZáMEN

OSOBNé ZáKLADNé ZáMENá

JEDNOTNé číSLO

MNOžNé číSLO

BEZRODOVé

MUžSKý ROD

STR. ROD

žEN. ROD

BEZRODOVé

MUžSK ROD (žIV.)

OSTATNé RODY

N  ja

G  mňa,ma

D  mne,mi

A  mňa

 

L  (o)mne

I   mnou

ty

teba, ťa

tebe, ti

teba, ťa

 

(o)tebe

tebou

on

jeho, neho,ho,-ňho,-ň

jemu, nemu, mu

jeho, neho, -ňno

(len osobné), ho, -ň

(o)ňom

ním

ono

 

 

ho, -ň

ona

jej, nej

jej, nej

ju, ňu

 

(o)nej

ňou

my

nás

nám

nás

 

(o)nás

nami

vy

vás

vám

vás

 

(o)vás

vami

oni                           ony

             ich, nich

              im, nim

ich,nich               ich, ne

 

             (o)nich

                 nimi

 

OSOBNé PRIVLASTňOVACIE ZáMENá

JEDNOTNé číSLO

MNOžNé číSLO

MUž. ROD

STR. ROD

žEN. ROD

MUž. R. (žIV)

OSTAT. RODY

N    môj                   moje                 moja

G                môjho                            mojej

D                môjmu                           mojej

A   môjho                moje                 moju

       môj

L             (o)mojom                      (o)mojej

I                  mojím                           mojou

         moji                                    moje

                              mojich

                              mojim

        mojich                                 moje

 

                           (o)mojich

                              mojimi

 

ZVRATNé ZáMENO SA 

N             -

G        seba

D   sebe, si

A   seba, sa

L   (o)sebe

I      sebou

 

UKAZOVACIE ZáMENá

JEDNOTNé číSLO

MNOžNé číSLO

MUž. ROD

STR. ROD

žEN. ROD

MUž. R. (žIV)

OSTAT. RODY

N        ten                  to                         tá

G                  toho                                  tej

D                  tomu                                 tej

A       toho                 to                         tú

          ten

L                 (o)tom                              (o)tej

I                     tým                                  tou

               tí                                 tie

                                  tých

                                  tým

              tých                              tie

 

                                (o)tých

                                   tými

 OPYTOVACIE ZáMENá

PáDOVé OTáZKY

N         kto?                 čo?

G         koho?               čoho?

D         komu?              čomu?

A         koho?               čo?

L      (o)kom?           (o)čom?

I           kým?                čím?

 

JEDNOTNé číSLO

MNOžNé číSLO

MUž. ROD

STRed. ROD

žEN. ROD

MUž. R. (žIV)

OSTAT. RODY

N     aký?                 aké?                   aká?

G                akého?                            akej?

D                akému?                           akej?

A    akého?              aké?                   akú?

        aký?

L              (o)akom?                       (o)akej?

I                   akým?                            akou?

           akí?                                aké?

                                akých?

                                akým?

          akých?                             aké?

 

                             (o)akých?

                                 akými?

JEDNOTNé číSLO

MNOžNé číSLO

MUž. ROD

STRed. ROD

žEN. ROD

MUž. R. (žIV)

OSTAT. RODY

N      čí?                   čie?                   čia?

G                čieho?                             čej?

D                čiemu?                            čej?

A    čieho?               čie?                    čiu?

        čí?

L               (o)čom?                        (o)čej?

I                   čím?                              čou?

               čí?                                čie?

                               čích?

                               čím?

             čích?                              čie?

 

                             (o)čích?

                               čími?

Coordonator sectiune: Madalina Marcu | Gavrila Bogdan + Asociatia Studentilor din Facultatea de Limbi Straine | Contact

 

Home | BAC/Teze | Biblioteca | Referate | Games | Horoscop | Muzica | Versuri | Limbi straine | DEX

Modele CV | Wallpaper | Download gratuit | JOB & CARIERA | Harti | Bancuri si perle | Jocuri Barbie

Iluzii optice | Romana | Geografie | Chimie | Biologie | Engleza | Psihologie | Economie | Istorie | Chat

 

Joburi Studenti JOB-Studenti.ro

Oportunitati si locuri de munca pentru studenti si tineri profesionisti - afla cele mai noi oferte de job!

Online StudentOnlineStudent.ro

Viata in campus: stiri, burse, cazari, cluburi, baluri ale bobocilor - afla totul despre viata in studentie!

Cariere si modele CVStudentCV.ro

Dezvoltare personala pentru tineri - investeste in tine si invata ponturi pentru succesul tau in cariera!

 

 > Contribuie la proiect - Trimite un articol scris de tine

Gazduit de eXtrem computers | Project Manager: Bogdan Gavrila (C)  

 

Toate Drepturile Rezervate - ScoalaOnline Romania