Home | BAC/Teze | Biblioteca | Jobs | Referate | Horoscop | Muzica | Dex | Games | Barbie

 

Search!

     

 

Index | Forum | E-mail

   

 Aceasta pagina isi propune sa va familiarizeze cu Slovacia, una dintre cele mai frumoase tari din centrul Europei. Speram ca aceasta pagina sa vina in ajutorul tuturor slovacilor din Romania dar si elevilor care studiaza limba slovaca.

 

 
 
 
 
 Meniu rapid  Portalul e-scoala | CAMPUS ASLS | Forum discutii | Premii de excelenta | Europa

 

 

 


Inapoi la cuprins
 

VYBRANé SLOVá

po b:

by, aby, bylina, byµ, bystrý, bystrina, Bystrica, by» (jestvova»), bytos», starobylý, býva», obyvateµ, bydlisko, bydlo (bývanie), príbytok, byt, nábytok, prebytok, úbytok, neodbytný, zbytoèný, doby» (zmocni» sa), dobytok, obyèaj, býk, byvol, kobyla, Bytèa, …

 

po m:

my, myka», pomykov, zamyka», odmyka», mýli» sa, mýlka, omyl, myslie», myseµ, my¹lienka, zmysel, výmysel, priemysel, my», umy», pomyje, mydlo, Myjava, smyk, priesmyk, ¹mýka» sa, ¹myk, my¹, mýto, hmýri» sa, hmyz, ¾mýka», mys, …

 

po p:

py¹ný, pý¹i» sa, pýcha, prepych, pýta» sa, opýta» sa, vypýta» sa, pytaè, dopyt, pýr, pýri» sa, pysk (papuµa), pytliak, kopyto, pyka», …

 

po r:

ryba, rýchly, rys, ry» (rozrýva»), rýpa», rýµ, úryvok, hrýz», ohryzok, kry», úkryt, strýc, strýko, stryná, ry¾a, bryndza, ryha, ryèa», rýdzi, rýdzik, ry¹avý, rytier, brýzga», kryha, koryto, korytnaèka, Korytnica, prý¹ti», trysk, trýzni», rým (vo ver¹i), Torysa, …

 

po s:

syn, syr, syrový, sýty, nasýti» (sa), nenásytný, dosýta, sypa», sypký, osýpky, zásyp, syèa», syka» (vydáva» zvuk), sýkorka, syseµ, vysycha», sychravý, …

 

po v:

vy-/vý- (predpona), výskyt, vysoký, vý¹ka, zvy¹ok, zvyk, vy (zámeno), vyka», vydra, vyhòa, výr (sova), výska», vy¾la (druh psa), vy» (vydáva» zvuk), …

 

po z:

jazyk, jazyènica, nazýva» (sa), ozýva» (sa), prezýva», vzýva», vyzýva», pozýva», …

 

HLáSKY A PíSMENá

 Slovenská abeceda sa skladá z týchto písmen: a, á, ä, b, c, è, d, ï, dz, d¾, e, é, f, g, h, ch, i, í, j, k, l, å, µ, m, n, ò, o, ό, ô, p, q, r, à, s, ¹, t, », u, ú, v, w, x, y, ý, z, ¾.

V slovách cudzieho pôvodu (hlavne vo vlastných menách) pí¹eme písmená: ö, õ, ù, ü, û, ø, …

Hláska - to, èo vysloví¹

- oznaèuje sa jedným osobitným písmenom

Písmeno - to, èo napí¹e¹

               - spravidla oznaèuje jednu hlásku

Výnimky: i, y – jedna hláska, ale dve samostatné písmená

                 ch, dz, – spojenie dvoch písmen tvorí jednu hlásku

            Nemo¾no ich rozdeµova»: hádza»/há-dz (nie d-z)

 

 ROZDELENIE HLáSOK

 

Samohlásky

Dvojhlásky

Spoluhlásky

krátke - a, ä, e, i (y), o, u

dlhé     - á, - , é, í (ý), ó, ú

- ia, ie, iu, ô

podµa pravopisu

tvrdé     – d, t, n, l, g, k, h, ch

mäkké   – ï, », ò, µ, d¾, è, ¾, ¹, dz, c, j

obojaké – b, m, p, r, s, v, z, f

podµa výslovnosti

nepárové znelé (zvuèné) – m, n, ò, l, å, µ, r, à, j

párové - znelé – b, d, ï, dz, d¾, g, h, z, ¾, v

             - neznelé – p, t, », c, è, k, ch, s, ¹, f

 

Poznámka: Slabikotvorné l, å, r, à

Ak stoja spoluhlásky l, å, r, à medzi dvoma spoluhláskami, tvoria slabiku (vlk, våèa, krt, kàdeµ).

 

SPODOBOVANIE

Pozor!

Predlo¾ky s, so, k, ku, sa nespodobujú podµa znelosti v spojení s tvarmi osobných zámen.

Pí¹ a vyslovuj: s ním, s òou, nami, s vami, so mnou, ku mne, k nej, k nemu, k nám, k vám, k nim.

Coordonator sectiune: Madalina Marcu | Gavrila Bogdan + Asociatia Studentilor din Facultatea de Limbi Straine | Contact

 

Home | BAC/Teze | Biblioteca | Referate | Games | Horoscop | Muzica | Versuri | Limbi straine | DEX

Modele CV | Wallpaper | Download gratuit | JOB & CARIERA | Harti | Bancuri si perle | Jocuri Barbie

Iluzii optice | Romana | Geografie | Chimie | Biologie | Engleza | Psihologie | Economie | Istorie | Chat

 

Joburi Studenti JOB-Studenti.ro

Oportunitati si locuri de munca pentru studenti si tineri profesionisti - afla cele mai noi oferte de job!

Online StudentOnlineStudent.ro

Viata in campus: stiri, burse, cazari, cluburi, baluri ale bobocilor - afla totul despre viata in studentie!

Cariere si modele CVStudentCV.ro

Dezvoltare personala pentru tineri - investeste in tine si invata ponturi pentru succesul tau in cariera!

 

 > Contribuie la proiect - Trimite un articol scris de tine

Gazduit de eXtrem computers | Project Manager: Bogdan Gavrila (C)  

 

Toate Drepturile Rezervate - ScoalaOnline Romania