Home | BAC/Teze | Biblioteca | Jobs | Referate | Horoscop | Muzica | Dex | Games | Barbie

 

Search!

     

 

Index | Forum | E-mail

   

 Aceasta pagina isi propune sa va familiarizeze cu Slovacia, una dintre cele mai frumoase tari din centrul Europei. Speram ca aceasta pagina sa vina in ajutorul tuturor slovacilor din Romania dar si elevilor care studiaza limba slovaca.

 

 
 
 
 
 Meniu rapid  Portalul e-scoala | CAMPUS ASLS | Forum discutii | Premii de excelenta | Europa

 

 

 


Inapoi la cuprins
 

VETA

je gramaticky usporiadané spojenie slov, ktoré vyjadruje ucelenú myšlienku

 

I. PODľA ZLOžENIA

1.      jednoduchá veta - vyjadruje jednu myšlienku

- obsahuje jeden prisudzovací sklad

Delenie jednoduchej vety:

a)      holá – obsahuje len prísudok a podmet (vyjadrený alebo nevyjadrený)

b)      rozvitá – okrem prísudku a podmetu obsahuje aj ďalšie vetné členy

 

2.      súvetie - vyjadruje dve a viac myšlienok

- obsahuje dva a viac prisudzovacích skladov

Delenie súvetia:

a)      jednoduché - obsahuje dva prisudzovacie sklady

b)      zložené - obsahuje tri a viac prisudzovacích skladov

 

II. PODľA ObsAHU

1.      oznamovacia – vyjadruje oznámenie; píšeme za ňou bodku (Táto kniha je veľmi poučná.)

2.      opytovacia – vyjadruje otázku; píšeme za ňou otáznik (Páči sa ti táto pieseň? Kedy prídeš k nám?)

3.      rozkazovacia – vyjadruje rozkaz (sloveso je v rozkazovacom spôsobe); píšeme za ňou výkričník (Napíš si domáce úlohy!)

4.      želacia – vyjadruje želanie; píšeme za ňou výkričník alebo bodku (Nech je tak! Nech je tak.)

 

III. PODľA členitosti

1.      dvojčlenná – gramatické jadro tvorí prísudok a podmet (vyjadrený alebo nevyjadrený); veta sa dá rozčleniť na prísudkovú a podmetovú časť

 

2.      jednočlenná - gramatické jadro tvorí vetný základ; veta sa nedá rozčleniť na prísudkovú a podmetovú časť

 

Vetné sklady

Sklad je významové spojenie dvoch slov.

 

1.      prisudzovací – medzi prísudkom a podmetom

2.      určovací – medzi nadradeým a podradeným vetným členom

3.      priraďovací – medzi rovnocennými vetnými členmi

 

SúVETIE

I. PRIRAĎOVACIE

 

je spojenie dvoch významovo rovnocenných viet, ktoré sú k sebe voľne priradené a môžu existovať samostatne

1.      zlučovacie – spojenie dvoch rovnocenných viet, ktoré vyjadrujú deje súčasné alebo nasledujúce za sebou

spojky: a, i, aj, ani, tu - tu, vše - vše, jednak - jednak, najprv - potom (Syn sa pritiahne k matke a zahľadí sa jej do očí.)

2.      stupňovacie – spojenie dvoch rovnocenných viet, pričom druhá veta je významovo dôležitejšia ako prvá

spojky: ba, ba aj, ba i, ba ale, nielen - ale aj (Tvár neznámeho pána sa vyjasnila, ba sa aj usmial.)

3.      odporovacie – spojenie dvoch rovnocenných viet, pričom druhá veta významovo odporuje prvej

spojky: ale, no, lež, a, avšak, predsa, jednako (Bol tu dnes ráno, ale nenechal žiadny odkaz.)

4.      vylučovacie – spojenie dvoch rovnocenných viet, pri ktorých platí buď obsah prvej vety, alebo obsah druhej vety

spojky: buď, alebo, či, buď - buď, buď - alebo, alebo - alebo (Buď to urobíš načas, alebo dám prácu inému.)

Schéma priraďovacieho súvetia:

 

II. PODRAĎOVACIE

je spojenie dvoch významovo nerovnocenných viet, pričom vedľajšia veta rozvíja niektorý vetný člen hlavnej vety.

Rozlišujeme podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou:

1.      prísudkovou (Naša starká je taká, že každému pomôže.)

2.      podmetovou (Kto sa náhli, ten sa prenáhli.)

3.      predmetovou (Sľúbila, že dnes príde k nám.)

4.      príslovkovou - miesta (Kde nechodí slnko, tam chodí lekár. Nechoď tam, kde je to   zakázané.)

- času (Prišiel vtedy, keď ho najviac potrebovali. Keď sa naraňajkovali, rýchlo umylariad.)

- spôsobu (Napísala úlohu tak, ako najlepšie vedela. Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.)

- príčiny (Neprišiel do školy, lebo bol chorý. Pretože sa neučil, dostal zlú námku.)

5.      prívlastkovou (Kúpila si také šaty, ktoré sa jej najviac páčili. Človek, ktorý nikomu neublíži, je dobrý.)

6.      doplnkovou (Videla brata, ako kráča hore dedinou.)

Podraďovacie spojky: že, keď, aby, lebo, keďže, pretože, ...

Spájacie výrazy: kto, čo, aký, ktorý, čí, koľký, kde, ako, kedy, prečo, ...

            Pozor! Spojky a spájacie výrazy sa stále nachádzajú na začiatku vedľajšej vety.

Schémy podraďovacieho súvetia:

 

Postup pri určovaní vedľajších viet v podraďovacom súvetí:

  • označ spojku

  • označ hlavnú a vedľajšiu vetu

  • nájdi (alebo doplň) odkazovací výraz v hlavnej vete

  • opýtaj sa hlavnou vetou

  • odpovedaj vedľajšou vetou

Coordonator sectiune: Madalina Marcu | Gavrila Bogdan + Asociatia Studentilor din Facultatea de Limbi Straine | Contact

 

Home | BAC/Teze | Biblioteca | Referate | Games | Horoscop | Muzica | Versuri | Limbi straine | DEX

Modele CV | Wallpaper | Download gratuit | JOB & CARIERA | Harti | Bancuri si perle | Jocuri Barbie

Iluzii optice | Romana | Geografie | Chimie | Biologie | Engleza | Psihologie | Economie | Istorie | Chat

 

Joburi Studenti JOB-Studenti.ro

Oportunitati si locuri de munca pentru studenti si tineri profesionisti - afla cele mai noi oferte de job!

Online StudentOnlineStudent.ro

Viata in campus: stiri, burse, cazari, cluburi, baluri ale bobocilor - afla totul despre viata in studentie!

Cariere si modele CVStudentCV.ro

Dezvoltare personala pentru tineri - investeste in tine si invata ponturi pentru succesul tau in cariera!

 

 > Contribuie la proiect - Trimite un articol scris de tine

Gazduit de eXtrem computers | Project Manager: Bogdan Gavrila (C)  

 

Toate Drepturile Rezervate - ScoalaOnline Romania