Home | BAC/Teze | Biblioteca | Jobs | Referate | Horoscop | Muzica | Dex | Games | Barbie

 

Search!

     

 

Index | Forum | E-mail

   

 Aceasta pagina isi propune sa va familiarizeze cu Slovacia, una dintre cele mai frumoase tari din centrul Europei. Speram ca aceasta pagina sa vina in ajutorul tuturor slovacilor din Romania dar si elevilor care studiaza limba slovaca.

 

 
 
 
 
 Meniu rapid  Portalul e-scoala | CAMPUS ASLS | Forum discutii | Premii de excelenta | Europa

 

 

 


Inapoi la cuprins
 

História Popradu

Najstarsím písomným dokladom o Poprade ako o osade je listina, ktorú vydal kráµ Belo IV. dòa 16. marca 1256, hoci názov Poprad ako názov rieky sa prvýkrát spomínal uz v roku 1209 v listine Ondreja II.
Historické správy o vzniku Popradu nie sú jasné, pretoze písomné pramene z oblasti Spisa sa zacali objavova» az v druhej polovici 13. storocia. V tomto období sa na mieste dnesného Popradu nachádzala slovenská obec Poprad. Bola pomerne významná, pretoze mala výbornú polohu. Lezala na území, na ktorom sa krizovali cesty vedúce povodím Popradu a Hornádu.

V 13. storocí sa tu zacali usadzova» nemeckí kolonisti. Vïaka kolonistom sa mestecko premenovalo na Popradzaza - Saský Poprad a neskôr dokonca Deutschendorf, ktoré sa pouzívalo az do konca 17. storocia.O zivote v Poprade v 13. a v 14. storocí nevieme veµa.Na cele mesta bol richtár a Mestská rada. Obyvatelia sa okrem poµnohospodárstva zaoberali aj remeslami. Zmena v jeho zivote nastala v 15. storocí v roku 1412, keï ho kráµ Rigmund spolu s ïalsími 12 mestami Spisa dal do zálohy Poµsku. Pre Poprad to znamenalo kultúrny aj hospodársky vzostup.

V 16. storocí bolo v Poprade 60 domov, ktoré stáli v dvoch radoch. Jedna strana sa volala Zimnou a druhá Letnou stranou. Väcsina obyvateµov bola nemeckej národnosti. Koncom 16. storocia nastalo obdobie rozkvetu Popradu, ktoré sa prejavilo silným pris»ahovalectvom a stavebnou cinnos»ou. Postavila sa zvonica (1592), radnica (1601), kamenný most(1609). Vsetko vsak znicil poziar, ktorému podµahlo celé mesto aj s kostolom a vezou. V tom case sa zmenil aj názov mesta - od roku 1660 sa pouzíval názov Poprad namiesto nemeckého Deutschendorf.

V roku 1772 boli spisské mestá po 360 rokoch vyòaté z poµského zálohu a opä» vclenené do Uhorska. Tým odpadli mnohé dane, ktoré mestá museli Poliakom plati». Za zaciatok nových dejín Popradu ako priemyselného mesta môzeme povazova» zalozenie papierne v roku 1692. V roku 1860 papiernický mlyn aj so zariadením zhorel. V roku 1876 bola opä» postavená rodinou Cziserovcov budova, ktorá uz mala pomenovanie továreò a rucná výroba bola nahradená strojovou výrobou. V tejto dobe tu bol vyrábaný najkvalitnejsí papier v strednej Európe. Neskôr bola zmodernizovaná a rozsírená. V cinnosti bola do roku 1962, keï cas» strojov bola prevezená do Ruzomberku.

Koncom 19. storocia boli v meste zalozené viaceré podniky. V roku 1887 bola zalozená Popradská továreò na zemiakový skrob, v roku 1892 prvý spisský parný pivovar a v roku 1925 továreò na výrobu vagónov - Vagónka. Obrat v hospodárskom zivote nastal v roku 1871, keï cez Poprad zacala premáva» zeleznica. To postupne zabezpecilo prioritu medzi susedným mesteckami, a tak sa uz v 20. rokoch 20. storocia zacali do Popradu premiestòova» najdôlezitejsie úrady zo Spisskej Soboty. V roku 1927 sa stal Poprad sídlom okresu.


Mestské casti Popradu:

Spisská Sobota je najbohatsia svojimi historicko-umeleckými hodnotami.Spisská Sobota bola uz v stredoveku sídlom cechov, obchodu i kultúrneho zivota. Prvýkrát sa v historických listinách spomínala az v roku 1256, no vznikla bezpochyby uz skôr.Najväcsiu umeleckú hodnotu má kostol sv. Juraja, predovsetkým jeho hlavný oltár, ktorý je dielom majstra Pavla z Levoce.

Veµká bola v stredoveku vyvinutým a bohatým mestom. Jej existencia je historicky dolozená od roku 1268. Veµké nes»astie ju poskytlo v roku 1556, keï celá zhorela. Dòa 1.1.1946 Veµká splynula s Popradom v jedno mesto.

Matejovce sa prvýkrát spomínali v roku 1251. Podstatnú zmenupriniesol rok 1845, keï bola zalozená dielòa na výrobu cesadiel na kone, z ktorej vznikol jeden z najväcsích závodov.

Stráze pod Tatrami boli pôvodne stráznou osadou, co umozòovala výhodná poloha na návrsí. Prvá písomná zmienka je z roku 1276.

Coordonator sectiune: Madalina Marcu | Gavrila Bogdan + Asociatia Studentilor din Facultatea de Limbi Straine | Contact

 

Home | BAC/Teze | Biblioteca | Referate | Games | Horoscop | Muzica | Versuri | Limbi straine | DEX

Modele CV | Wallpaper | Download gratuit | JOB & CARIERA | Harti | Bancuri si perle | Jocuri Barbie

Iluzii optice | Romana | Geografie | Chimie | Biologie | Engleza | Psihologie | Economie | Istorie | Chat

 

Joburi Studenti JOB-Studenti.ro

Oportunitati si locuri de munca pentru studenti si tineri profesionisti - afla cele mai noi oferte de job!

Online StudentOnlineStudent.ro

Viata in campus: stiri, burse, cazari, cluburi, baluri ale bobocilor - afla totul despre viata in studentie!

Cariere si modele CVStudentCV.ro

Dezvoltare personala pentru tineri - investeste in tine si invata ponturi pentru succesul tau in cariera!

 

 > Contribuie la proiect - Trimite un articol scris de tine

Gazduit de eXtrem computers | Project Manager: Bogdan Gavrila (C)  

 

Toate Drepturile Rezervate - ScoalaOnline Romania