Home | BAC/Teze | Biblioteca | Jobs | Referate | Horoscop | Muzica | Dex | Games | Barbie

 

Search!

     

 

Index | Forum | E-mail

   

 Aceasta pagina isi propune sa va familiarizeze cu Slovacia, una dintre cele mai frumoase tari din centrul Europei. Speram ca aceasta pagina sa vina in ajutorul tuturor slovacilor din Romania dar si elevilor care studiaza limba slovaca.

 

 
 
 
 
 Meniu rapid  Portalul e-scoala | CAMPUS ASLS | Forum discutii | Premii de excelenta | Europa

 

 

 


Inapoi la cuprins
 

PODSTATNé Mená

ohybný slovný druh, ktorým sa pomenúvajú osoby, zvieratá, veci, vlastnosti a deje

 

DELENIE PODSTATNýCH MIEN

1. a) všeobecné – pomenúvajú osobu, zviera, predmet, vec, jav toho istého druhu (dievča, pes, mesto, pohorie, sviatok, hrad, zdravie, rok, ...)

    b) vlastné – mená jedinečných osôb, zvierat, miest, pohorí, riek, vesmírnych telies, sviatkov, ...

 môžu  byť jednoslovnéviacslovné (Eva, Rexo, Prešov, Vysoké Tatry, Veľká noc, Spišský hrad, ...)

2. a) konkrétne (hmotné) – označujú osoby, zvieratá, veci

                                      – možno ich pozorovať zmyslami (dievča, pes, lavica, atóm, mikrób, ...)

    b) abstraktné (nehmotné) – označujú vlastnosti, deje, duševné stavy a činnosti

                                          – nemožno ich pozovorať zmyslami (sviatok, zdravie, rok, chémia, zemepis,    láska, ...)

 

GRAMATICKé kATEGóRIE PODSTATNýCH MIEN

ROD

číSLO

PáD

mužský

ženský

stredný

jednotné

množné

Nominatív (N):  kto?      čo?

Genitív (G):       koho?   čoho?

Datív (D):          komu?  čomu?

Akuzatív (A):      koho?       čo?

Lokál (L):       (o)kom?   (o)čom?

Inštrumentál (I):  kým?        čím?

 

VZORY PODSTATNýCH MIEN

Okrem gramatických kategórií určujeme pri podstatnom mene aj vzor.

a)      mužský rod: - chlap (žiak), hrdina (obranca) – životné

                               - dub (hrad), stroj (oheň) - neživotné

      b)   ženský rod: - žena (ihla), ulica (mašľa) – končiace na samohlásku

                              - dlaň (niť), kosť (vec) - končiace na spoluhlásku

      c)   stredný rod: - mesto (mydlo), srdce (vajce), vysvedčenie (obilie), dievča (dieťa)

Poznámka:

    Zvieracie podstatné mená mužského rodu sa skloňujú:

a)      jednotnom čísle podľa vzoru chlap (slon, mravec)

b)      množ. čísle buď podľa vzoru duby (slony), alebo stroje (mravce)

Výnimka!

     Slová vták, vlk, pes sa môžu skloňovať v množnom čísle podľa vzoru dubyvtáky, vlky, psy (zlé psy), ale aj chlapivtáci, vlci, psi (zlí psi).

 

POMNOžNé PODSTATNé MENá

Majú tvar množ. čísla, ale pomenúvajú len jeden predmet. Rod si zachovávajú ako iné podst. mená, určujeme ho podľa pádových prípon nominatívudatívu, príp. i lokálu. Určovanie rodu a vzoru pomn. podstat. mien:

pádová prípona

rod

vzor

-y

-e

mužský

dub

stroj

-y

-e

ženský

žena

ulica

-á/-a

-ia/-a

stredný

mesto

srdce

 

SKLOňOVACIE VZORY PODSTATNýCH MIEN

MSKý ROD

ŽENSKý ROD

STREDNý ROD

JEDNOTNé číSLO

MNOžNé číSLO

JEDNOTNé číSLO

MNOžNé číSLO

JEDNOTNé číSLO

MNOžNé číSLO

N      chlap-Ø

G      chlap-a

D      chlap-ovi

A      chlap-a

(o)chlap-ovi

I       chlap-om

N      chlap-i

G      chlap-ov

D      chlap-om

A      chlap-ov

(o)chlap-och

I       chlap-mi

N       žen-a

G       žen-y

D       žen-e

A       žen-u

L   (o)žen-e

I        žen-ou

N       žen-y

G       žien-Ø

D       žen-ám

A       žen-y

L   (o)žen-ách

I        žen-ami

N      mest-o

G      mest-a

D      mest-u

A      mest-o

L  (o)mest-e

I       mest-om

N      mest-á

G      miest-Ø

D      mest-ám

A      mest-á

L  (o)mest-ách

I       mest-ami

N      hrdin-a

G      hrdin-u

D      hrdin-ovi

A      hrdin-u

L  (o)hrdin-ovi

I       hrdin-om

N     hrdin-ovia

G     hrdin-ov

D     hrdin-om

A     hrdin-ov

L  (o)hrdin-och

I       hrdin-ami

N      ulic-a

G      ulic-e

D      ulic-i

A      ulic-u

L  (o)ulic-i

I       ulic-ou

N      ulic-e

G      ulíc-Ø

D      ulic-iam

A      ulic-e

L  (o)ulic-iach

I       ulic-ami

N      srdc-e

G      srdc-a

D      srdc-u

A      srdc-e

L  (o)srdc-i

I       srdc-om

N      srdc-ia

G      sŕdc-Ø

D      srdc-iam

A      srdc-ia

L  (o)srdc-iach

I       srdc-ami

N      dub-Ø

G      dub-a

        (vrch-u)

D      dub-u

A      dub-Ø

L  (o)dub-e

        (vrch-u)

I       dub-om

N      dub-y

G      dub-ov

 

D      dub-om

A      dub-y

L  (o)dub- och

 

I       dub-mi

N     dlaň-Ø

G     dlan-e

D     dlan-i

A     dlaň-Ø

L (o)dlan-i

I       dlaň-ou

 

N     dlan-e

G     dlan-í

D     dlan-iam

A     dlan-e

L (o)dlan-iach

I      dlaň-ami

N   vysvedčen-ie

G   vysvedčen-ia

D   vysvedčen-iu

A   vysvedčen-ie

L (o)vysvedčen-í

I    vysvedčen-ím

N    vysvedčen-ia

G    vysvedčen-í

D    vysvedčen-iam

A    vysvedčen-ia

L  (o)vysvedčen-iach

I     vysvedčen-iami

N      stroj-Ø

G      stroj-a

         (čaj-u)

D      stroj-u

A      stroj-Ø

L  (o)stroj-i

I       stroj-om

N      stroj-e

G      stroj-ov

 

D      stroj-om

A      stroj-e

L  (o)stroj-och

I       stroj-mi

N     kosť-Ø

G     kost-i

D     kost-i

A     kosť-Ø

L (o)kost-i

I      kosť-ou

N     kost-i

G     kost-í

D     kost-iam

A     kost-i

L (o)kost-iach

I      kosť-ami

N    dievč-a

G    dievč-ať-a

D    dievč-ať-u

A    dievč-a

L  (o)dievč-at-i

I     dievč-ať-om

N   dievč-at-á/-enc-e

G   dievč-at-Ø/-eniec-Ø

D  dievč-at-ám/-enc-om

A   dievč-at-á/-enc-e

L  (o)dievč-at-ách/-enc-             

                               -och

I  dievč-at-ami/-enc-ami

Coordonator sectiune: Madalina Marcu | Gavrila Bogdan + Asociatia Studentilor din Facultatea de Limbi Straine | Contact

 

Home | BAC/Teze | Biblioteca | Referate | Games | Horoscop | Muzica | Versuri | Limbi straine | DEX

Modele CV | Wallpaper | Download gratuit | JOB & CARIERA | Harti | Bancuri si perle | Jocuri Barbie

Iluzii optice | Romana | Geografie | Chimie | Biologie | Engleza | Psihologie | Economie | Istorie | Chat

 

Joburi Studenti JOB-Studenti.ro

Oportunitati si locuri de munca pentru studenti si tineri profesionisti - afla cele mai noi oferte de job!

Online StudentOnlineStudent.ro

Viata in campus: stiri, burse, cazari, cluburi, baluri ale bobocilor - afla totul despre viata in studentie!

Cariere si modele CVStudentCV.ro

Dezvoltare personala pentru tineri - investeste in tine si invata ponturi pentru succesul tau in cariera!

 

 > Contribuie la proiect - Trimite un articol scris de tine

Gazduit de eXtrem computers | Project Manager: Bogdan Gavrila (C)  

 

Toate Drepturile Rezervate - ScoalaOnline Romania