Home | BAC/Teze | Biblioteca | Jobs | Referate | Horoscop | Muzica | Dex | Games | Barbie

 

Search!

     

 

Index | Forum | E-mail

   

 Aceasta pagina isi propune sa va familiarizeze cu Slovacia, una dintre cele mai frumoase tari din centrul Europei. Speram ca aceasta pagina sa vina in ajutorul tuturor slovacilor din Romania dar si elevilor care studiaza limba slovaca.

 

 
 
 
 
 Meniu rapid  Portalul e-scoala | CAMPUS ASLS | Forum discutii | Premii de excelenta | Europa

 

 

 


Inapoi la cuprins
 

 

PíSANIE VeľKýCH ZAčIATOčNýCH PíSMEN

 

             I.      VO VLASTNýCH MENáCH

-         jednoslovných (Peter, Strakuša, Babička, štrba, Fatra, Pluto, Vianoce,...)

-         viacslovných – veľké začiatočné písmeno píšeme v prvom slove (Deň matiek, Veľká noc, Medzinárodný deň detí, Morské oko, ...)

Pozor! Ak sa vo viacslovnom vlastnom mene vyskytne iné vlastné meno, píšeme ho s veľkým začiatočným písmenom (Jar Adely Ostrolúckej, Malá Fatra, Námestie Janka Kráľa, Dubnica nad Váhom, ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied,...).

 1. mená osôb:

a)      rodné mená a priezviská (ľudovít štúr, Jonáš Záborský, Pavol Országh Hviezdoslav, Alexander Sergejevič Puškin,...)

* (ale: štúrovci, hurbanisti, matičiari, ...)

b)      prívlastky pri rodných menách panovníkov a historických osobností (Peter Veľký, Jozef Druhý [II.],...)

c)      prezývky (Okaňa, Hundroš, Loptoš,...)

* (ale: okaňa – dievča s výraznými očami; hundroš – zahundraný človek;...)

d)      literárne a filmové postavy (Barunka, Jerguš, Marek Habdža, Maco Mlieč, Bambuľka, Perinbaba,...)

e)      pomenovania rodín (štúrovci, Tajovskovci, Novákovci, Kraskovci, Habdžovci, Malíkovci,...)

f)       mená rozprávkových a mýtických bytostí (Janko Hraško, Drobček, červená čiapočka, Kubo, Mikuláš, Láska,...)

* (ale: drobček – malé dieťa; kubo – hlúpy človek;…)

g)      mená biblických bytostí (Ježiš, Hospodin, Boh [kresťanský boh], Judáš, Božia Matka,…)

* (ale: boh – pomenovanie nadprirodzenej bytosti; judáš – zradca, podlý človek;...)

h)      národné a obyvateľské mená, mená príslušníkov etnických skupín (Slovák – Slovenka, čech – češka, Poliak – Poľka, škót – škótka, Nitran – Nitrianka, šarišan – šarišanka, Záhorák – Záhoráčka, Hyban – Hybianka, Róm – Rómka,...)

* (ale: škót – skupáň; nitran - saláma; cigáň - klamár;…)

 1. mená zvierat (Sivko, Belko, Strakuša, Mica, Jariabka, Brumko, čimo,…)

* (ale: sivko – akýkoľvek sivý kôň; belko – akýkoľvek biely kôň, pes;...)

 1. názvy umeleckých diel (Smrť Jánošíkova, Babička, Malý princ, ženský zákon, Labutie jazero, Rusalka,...)
 2. všeobecné pomenovania s presným určením sídla, miesta alebo rozsahu pôsobnosti (Základná škola v Lemešanoch, Gymnázium sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, Mestský úrad v Prešove, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,...)

* (ale: žiak základnej školy, pracovník mestského úradu, zástupca ministerstva zdravotníctva,...)

 1. názvy ulíc, námestí, ... (Popradská ulica, Ulica M. R. Štefánika, Námestie osloboditeľov, Hviezdoslavovo námestie,...)

* (ale: popradské ulice – ulice v Poprade,...)

 1. názvy stavieb (Dóm sv. Alžbety, Chrám sv. Víta/Svätovítsky chrám, Most Lafranconi, Nový most, Neptúnova fontána,...)
 2. zemepismé názvy:

a)      miest, dedín, ... (Levoča, Bojnice, Spišská Nová Ves, štrbské Pleso, Oravský Biely Potok, Pusté Pole, Ivanka pri Dunaji,...) Vo viacslovnom pomenovaní píšeme všetky slová s veľkým začiatočným písmenom okrem predložiek.

b)      riek, jazier, priehrad, vodných, nádrží, morí, pohorí, vrchov, štítov, ... (Topľa, čierny Váh, Biely potok, štrbské pleso, Oravská priehrada, Domaša, červené more, Biele Karpaty, Slanské vrchy, Slovenské rudohorie, Lomnický štít,...)

c)      krajín, štátov, krajov, ... (Slovensko, Slovenská republika, Veľkomoravská ríša, Veľká Británia, Alsasko-Lotrinsko,...)

d)      jaskýň, priepastí (Domica, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Vlčia diera, Macocha,...)

e)      častí chotárov, lúk, polí (Kalvária, Hôrka, Starý laz, Kolová, Pusté pole,...)

 1. názvy kozmických telies a objekov (Slnko, Mesiac, Zem, Galaxia (Mliečna cesta), Veľký voz, Jupiter, Halleyho kométa,...)

* (ale: slnečná sústava; slnko – zdroj svelta a tepla; zem – pevnina, pôda;…)

 1. názvy sviatkov, pamätných dní (Vianoce, Nový rok/1.január, Veľka noc, Božie narodenie, Medzinárodný deň študentstva,...)

* (ale: vianočné sviatky; nový rok – ďalší celý rok; veľkonočné sviatky;...)

 

Poznámka:

Názvy mesiacov v roku píšeme s malým začiatočným písmenom (január, február,...).

Názvy vyučovacích predmetov píšeme s malým začiatočným písmenom, ak to nie je nadpis (slovenský jazyk, fyzika,...).

Prídavné mená utvorené od vlastných mien píšeme:

-         veľkým začiatočným písmenom pri privlastňovacích prídavných menách (Eva – Evin, Ján – Jánov, štúrštúrov,...)

-         malým začiatočným písmenom pri vzťahových prídavných menách (štúr – štúrovský, Hamlet – hamletovský, Katarína – katarínsky, Levoča – levočský, Maďar – maďarský, Grék – grécky, čech – český, Európa – európsky,...)

 

          II.      NA ZAčIATKU VIET

 1. na začiatku jednoduchej vety i súvetia (Deti sa hrajú na lúke. Keď prišla jar, všetko sa prebudilo k životu.)
 2. po dvojbodke na začiatku priamej reči (Malý princ v tej chvíli nemohol skryť svoj obdiv:“Aká ste krásna!“)

 

       III.      NA ZNAK Úcty

 1. v tvaroch osobných zámen Ty, Vy, Tvoj, Váš (Ďakujem Ti za darček. Pozdravuje Vás mama. Posielame Vám Vašu obľúbenú tortu.)
 2. v tituloch a osloveniach (Vaša Excelencia, Jeho Výsosť, Eminencia, Majstre, ...)

*(ale: v krásnej literatúre píšeme šľachtické tituly s malým začiatočným písmenom – vaša jasnosť, vaše blahorodie, ...)

 

        IV.      V SKRATKáCH A ZNAčKáCH

 1. vlastných mien (J. S. – Ján Smrek, J. G. T. – Jozef Gregor Tajovský, ...)
 2. všeobecných pomenovaní inštitúcií, podnikov, úradov, ... (MHD – mestská hromadná doprava, OD – obchodný dom, Oú – obecný úrad, ...)
 3. akademických titulov a vedeckých hodností (PhDr. – doktor filozofie, JUDr. – doktor práv, Ing. – inžinier, PaedDr. – doktor pedagogiky, PhMr. – magister/magistra farmácie, Mgr. – magister/magisterka, ...)

skratky - píšeme za nimi bodku a píšeme ich zvyčajne s malým začiatočným písmenom (atď. – a tak ďalej, napr. – napríklad, ap./a pod. – a podobne, ...)

značky - nepíšeme za nimi bodku, píšeme ich s veľkými písmenami (Zš – základná škola, SAD – Slovenská autobusová doprava, OSN – Organizácia Spojených národov, Mš SR – Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, ...)

Coordonator sectiune: Madalina Marcu | Gavrila Bogdan + Asociatia Studentilor din Facultatea de Limbi Straine | Contact

 

Home | BAC/Teze | Biblioteca | Referate | Games | Horoscop | Muzica | Versuri | Limbi straine | DEX

Modele CV | Wallpaper | Download gratuit | JOB & CARIERA | Harti | Bancuri si perle | Jocuri Barbie

Iluzii optice | Romana | Geografie | Chimie | Biologie | Engleza | Psihologie | Economie | Istorie | Chat

 

Joburi Studenti JOB-Studenti.ro

Oportunitati si locuri de munca pentru studenti si tineri profesionisti - afla cele mai noi oferte de job!

Online StudentOnlineStudent.ro

Viata in campus: stiri, burse, cazari, cluburi, baluri ale bobocilor - afla totul despre viata in studentie!

Cariere si modele CVStudentCV.ro

Dezvoltare personala pentru tineri - investeste in tine si invata ponturi pentru succesul tau in cariera!

 

 > Contribuie la proiect - Trimite un articol scris de tine

Gazduit de eXtrem computers | Project Manager: Bogdan Gavrila (C)  

 

Toate Drepturile Rezervate - ScoalaOnline Romania