Home | BAC/Teze | Biblioteca | Jobs | Referate | Horoscop | Muzica | Dex | Games | Barbie

 

Search!

     

 

Index | Forum | E-mail

   

 Proiectul Aceasta pagina isi propune sa va familiarizeze cu Slovacia, una dintre cele mai frumoase tari din centrul Europei. Speram ca aceasta pagina sa vina in ajutorul tuturor slovacilor din Romania dar si elevilor care studiaza limba slovaca.

 

 
 
 
 
 Meniu rapid  Portalul e-scoala | CAMPUS ASLS | Forum discutii | Premii de excelenta | Europa

 

 

 


Inapoi la cuprins
 

NEOHYBNé SLOVNé DRUHY PRíSLOVKY

sú neohybný slovný druh, ktorý vyjadruje rozličné okolnosti deja: miesto, čas, spôsob, príčinu

 

Delenie prísloviek

  1. miesta (kde?): hore, dolu/dole, vpredu, doma, vľavo, doprava, dopredu, ...

  2. času (kedy?): ráno, večer, popoludní, nikdy, skoro, dennodenne, čochvíľa, stále, ...

  3. spôsobu (ako?): dobre, milo, po slovensky, telefonicky, dovedna, sviežo, naopak, rýchlo, ...

  4. príčiny (prečo?): náročky, schválne, naschvál, úmyselne, nechtiac, zámerne, náhodou, omylom, ...

Tvorenie prísloviek

a)      z prídavných mien príponami -e, -o, -y: jemný – jemne, múdry – múdro, plynulý – plynulo/plynule, bratský – bratsky, ...

b)      z podstatných mien: spamäti, zavčasu, potme, naoko, nahlas, navlas, dokonca, ...

Stupňovanie prísloviek

            Stupňujú sa iba príslovky utvorené z akostných prídavných mien:

a)      pravidelné (nemení sa kmeň slova)

1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

milo

vysoko

nízko

ostro

rýchlo

milšie

vyššie

nižšie

ostrejšie

rýchlejšie

najmilšie

najvyššie

najnižšie

najostrejšie

najrýchlejšie

b)      nepravidelné (mení sa kmeň slova v 2. a 3. stupni)

1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

dobre

zle

pekne

málo

veľa

lepšie

horšie

krajšie

menej

viac

najlepšie

najhoršie

najkrajšie

najmenej

najviac

 

PREDLOžKY

sú neohybný slovný druh, ktorý vyjadruje rozličné vzťahy medzi slovami

 

Delenie predložiek

  1. prvotné (sú stále iba predložkami): z, zo, s, so, v, vo, k, ku, o, od, na, za, po, do, nad, pod, pred, pri, nado, podo, bez, cez, medzi, ...

  2. druhotné (za určitých okolností môžu byť aj iným slovným druhom): okolo, poniže, uprostred, vedľa, naproti, mimo, ...

Výslovnosť predložiek

            Pri výslovnosti predložiek sa uplatňuje splývavá výslovnosť (predložka sa vyslovuje dovedna s nasledujúcim slovom ako jedno slovo, pričom sa dodržiavajú zásady spodobovania).

            Napríklad: v záhrade – [vzáhrade], z kuchyne – [skuchyne], v tuneli – [ftuneli], s mamou – [zmamou]

Vokalizácia predložiek

            Spočíva v pridaní samohlásky o alebo u k predložke v, z, s, od, pod, nad, pred, k (vo, zo, so, odo, podo, nado, predo, ku).

            Vokalizácia nastáva, ak sa slovo za predložkou začína:

a)      tou istou spoluhláskou (vo vani, zo zeleniny, so sestrou, ku komore, …)

b)      na podobnú spoluhlásku (so životom, zo soli, so šiškami, zo šatníka, …)

c)      na skupinu spoluhlások (vo sviatočný deň, zo strniska, odoa, predo mnou, …)

Predložky so, ku vyslovujeme ako zo, gu [zo sestrou, gu kotlu], ale so mnou, ku mne (nespodobuje sa).

 

 

SPOJKY

sú neohybný slovný druh, ktorý spája vetné členy, vety a vyjadruje vzťahy medzi nimi

Delenie spojok

1.      priraďovacie: a, i, aj, ani, ba, ale, no, či, buď, alebo, a to, a tak, a teda, a preto, a predsa, a jednako, ...

2.      podraďovacie: že, keď, aby, lebo, pretože, keďže, keby, ak, pokým, až, žeby, takže, ...

Pozor! Úlohu spájacích výrazov plnia aj vzťažné zámená: kto, čo, aký, ktorý, čí, kde, ako, kedy, prečo, ...

Interpunkcia

            V jednoduchej vete nepíšeme čiarku pred zlučovacími spojkami: a, i, aj, ani, alebo.

            Ak sa spojky opakujú, tak pred druhou a ďalšími spojkami píšeme čiarku (Zobral si vetrovku aj šál, aj rukavice.).

            Pred spojkami a to, a tak, a teda, a preto, a predsa, a jednako píšeme vždy čiarku (Pri páde sa udrel, a predsa nezačal plakať.).

            Pred spojkami ako, sťa, než nepíšeme čiarku, ak ide o prirovnanie (Usilovná ako včielka. Triasol sa sťa osika. Vyšší než brat.).

            Pred spojkami ako, sťaby, než píšeme čiarku, ak ide o súvetie (Nevedel, ako sa tam dostane. Mrvil sa, sťaby sedel na ihlách. Chlapci odišli skôr, než im stihol niečo povedať.).

            V podraďovacom súvetí vždy píšeme čiarku pri oddeľovaní hlavnej vety od vedľajšej (Povedal, že pôjde do kina. Neprišiel, lebo sa mu nechcelo.).

 

 

ČASTICE

sú neohybný slovný druh, ktorý vyjadruje osobný postoj hovoriaceho k výpovedi

            časticami sú napríklad slová: áno, nie, hej, a, ba, no, nuž, veru, reku, bárs, azda, vari, pravdaže, nech, bodaj, kiežby, by, …

            Častice odlišujeme od iných slovných druhov:

            Napríklad:

čASTICA

SPOJKA

PREDLOžKA

PRíSLOVKA

A prečo neprišiel?

Vošiel a pozdravil.

-

-

Videl aj strýka.

Videl Petra aj Vieru.

-

-

Mám okolo tridsať korún.

-

Okolo potoka sa pasú husi.

Išiel som okolo.

 

 

CITOSLOVCIA

sú neohybný slovný druh, ktorý vyjadruje rozličné prejavy citu a vôle

Delenie citosloviec

1.      vlastné (prejavy citu a vôle): och, jej, hej, aha, ó, joj, brr, juj, íha, pch, fuj, hoj, chi-chi, ha-ha, juchú, ...

2.      zvukomalebné (napodobeniny zvukov): brnk, prask, čľup, tik-tak, kikirikí, bim-bam, bác, mé, haf-haf, ...

Poznámka: Citoslovcia vo vete oddeľujeme čiarkou (ľaľa, ako si vykračuje. Och, ale som sa zľakla.).

            Neplatí to v prípade, ak je citoslovce vo vete vetným členom (žaba čľup do potoka. Z diaľky zaznelo mohutné hurá.).

Coordonator sectiune: Madalina Marcu | Gavrila Bogdan + Asociatia Studentilor din Facultatea de Limbi Straine | Contact

 

Home | BAC/Teze | Biblioteca | Referate | Games | Horoscop | Muzica | Versuri | Limbi straine | DEX

Modele CV | Wallpaper | Download gratuit | JOB & CARIERA | Harti | Bancuri si perle | Jocuri Barbie

Iluzii optice | Romana | Geografie | Chimie | Biologie | Engleza | Psihologie | Economie | Istorie | Chat

 

Joburi Studenti JOB-Studenti.ro

Oportunitati si locuri de munca pentru studenti si tineri profesionisti - afla cele mai noi oferte de job!

Online StudentOnlineStudent.ro

Viata in campus: stiri, burse, cazari, cluburi, baluri ale bobocilor - afla totul despre viata in studentie!

Cariere si modele CVStudentCV.ro

Dezvoltare personala pentru tineri - investeste in tine si invata ponturi pentru succesul tau in cariera!

 

 > Contribuie la proiect - Trimite un articol scris de tine

Gazduit de eXtrem computers | Project Manager: Bogdan Gavrila (C)  

 

Toate Drepturile Rezervate - ScoalaOnline Romania