Home | BAC/Teze | Biblioteca | Jobs | Referate | Horoscop | Muzica | Dex | Games | Barbie

 

Search!

     

 

Index | Forum | E-mail

   

 Aceasta pagina isi propune sa va familiarizeze cu Slovacia, una dintre cele mai frumoase tari din centrul Europei. Speram ca aceasta pagina sa vina in ajutorul tuturor slovacilor din Romania dar si elevilor care studiaza limba slovaca.

 

 
 
 
 
 Meniu rapid  Portalul e-scoala | CAMPUS ASLS | Forum discutii | Premii de excelenta | Europa

 

 

 


Inapoi la cuprins
 

ČíSLOVKY

sú ohybný slovný druh, ktorým sa pomenúva množstvo (počet) a poradie osôb, zvierat, vecí, dejov, vlastností, ale aj počet vôbec

 DELENIE číSLOVIEK

 

DRUH

OTáZKA

URčITé

NEURčITé

1.

základné

 

 

 

 

skupinové

koľko?/koľkí?

nula, jeden, dva (dvaja, dve, obidva/oba, obidvaja/obaja, obidve/obe), tri (traja), štyri (štyria), päť (piati), sedem (siedmi), sto, ...

veľa, málo, dosť, trochu/trocha, mnoho, mnohí, ...

koľko?

dvoje, troje, štvoro, pätoro, sedmoro, ...

viacero

2.

radové

koľký?

nultý, prvý, tretí, piaty, siedmy, stý, tisíci, ...

posledný

3.

násobné

koľkokrát?

jedenkrát, dvakrát, päťkrát, tisíckrát, ...

niekoľkokrát, viackrát, mnohokrát, ...

koľko ráz?

raz, dva razy, štyri razy, päť ráz, sto ráz, ...

niekoľko ráz, viac ráz, mnoho ráz, ...

koľkonásobný?

dvojnásobný, stonásobný, tisícnásobný, ...

niekoľkonásobný, mnohonásobný, ...

4.

druhové

koľkoraký?

dvojaký, štvoraký, pätoraký, storaký, ...

niekoľkoraký, mnohoraký, ...

 

Pozor! Číslovka jeden získava niekedy (napr. v umeleckom a hovorovom štýle) význam neurčitého zámena akýsi, istý. (Bol raz jeden bohatý kráľ, ktorý mal tri dcéry. Jedného dňa si ich k sebe zavolal.

 

ZLOžENé číSLOVKY

- číslovky zložené s -jedennesklonné a píšeme ich ako jedno slovo (dvadsaťjeden, so stodvadsaťjeden, ...)

-  číslovky zložené s -dva, -tri, -štyri, -päť atď. sú:

a)      buď nesklonné a píšeme ich ako jedno slovo (pre dvadsaťosem, s päťdesiatpäť, od šesťdesiatdva, ...)

b)      alebo sklonné a skloňovanú časť píšeme oddelene (pre dvadsiatich ôsmich, s päťdesiatimi piatimi, ...)

-   v zložených číslovkách a skloňovanú časť píšeme oddelene (na dvestodvadsiatom druhom, o štyristopäťdesiatich troch, ...)

- neskloňované tvary zložených čísloviek píšeme ako jedno slovo (päťdesiattri, šesťdesiatdva, ...)

-  neskloňované tvary vyšších zložených čísloviek píšeme:

a)      buď dovedna ako jedno slovo (tisícosemstošesťdesiatštyri, tisícdeväťstodeväťdesiatpäť, ...)

b)      alebo oddeľujeme stovky, tisícky, milióny atď. (tisíc osemsto šesťdesiatštyri, tisíc deväťsto deväťdesiatpäť, ...)

 

SKLOňOVANIE ZáKLADNýCH číSLOVIEK

VZOR JEDEN

JEDNOTNé číSLO

MNOžNé číSLO

MUžSKY ROD

STREDNý ROD

ŽENSKý ROD

N  jeden-Ø                          jedn-o                      jedn-a

 

G                     jedn-ého                                      jedn-ej

D                     jedn-ému                                     jedn-ej

A  jeden-Ø (neživ.)             jedn-o                      jedn-u

     jedn-ého (živ.)

L                 (o)jedn-om                                  (o)jedn-ej

I                      jedn-ým                                       jedn-ou

N           jedn-y

              jedn-i (muž. ž.)

G           jedn-ých

D           jedn-ým

A           jedn-y

              jedn-ých (muž. ž.)

L       (o)jedn-ých

I             jedn-ými

       

VZOR DVA

VZOR TRI

VZOR šTYRI 

N       dva (muž. n.)

          dvaja (muž. ž.)

          dve (žen., str.)

G        dvoch

D        dvom

A        dva (muž. n.)

           dvoch (muž. ž.)

           dve (žen., str.)

L    (o)dvoch

I          dvoma/dvomi

N        tri

           traja (muž. ž.)

 

G        troch

D        trom

A        tri

           troch (muž. ž.)

 

L    (o)troch

I          troma/tromi

N       štyri

          štyria (muž. ž.)

 

G       štyroch

D       štyrom

A       štyri

          štyroch (muž. ž.)

 

L   (o)štyroch

I        štyrmi

 

VZOR Päť

N      päť-Ø

         piat-i (muž. ž.)

G      piat-ich

D      piat-im

A      päť- Ø

         piat-ich (muž. ž.)

L    (o)piat-ich

I        piat-imi

Podľa vzoru päť sa skloňujú základné číslovky od päť do deväťdesiatdeväť.

 

Poznámka: Základné číslovky sa môžu používať v podobe:

SKLONNEJ

NESKLONNEJ

od dvadsiatich dvoch s päťdesiatimi piatimi

od dvadsaťdva s päťdesiatpäť

 Poznámka:

Základné číslovky

(vyjadrujú počet)

Radové číslovky

(vyjadrujú poradie)

siedmi žiaci/7 žiaci

ôsmi žiaci/8 žiaci

- v deväťdesiatich rokoch (vo veku 90 rokov)

- štrnásti chlapci/14 chlapci

siedmy žiak/7. žiak

ôsmy žiak/8 žiak

- v deväťdesiatych rokoch (v rokoch 1990 - 1999)

- k štrnástym narodeninám/k 14. narodeninám

 SKLOňOVANIE radovýCH číSLOVIEK

Radové číslovky sa skloňujú podľa vzorov prídavných mien:

            pekný (prvý, druhý, piaty, ôsmy, šestnásty, dvadsiaty, ...)

            cudzí (tretí, tisíci)

V radových číslovkách sa tiež dodržiava pravidlo o rytmickom krátení (piaty, ôsmy, tisíci, ...).

 

SKLOňOVANIE násobnýCH číSLOVIEK

SKLONNé

NESKLONNé

sú násobné číslovky tvorené príponou

-násobný, a to podľa vzoru prídavných mien pekný: dvojnásobný, desaťnásobný, stonásobný, ...

sú násobné číslovky tvorené príponou -krát a slovami razy, ráz:

   jedenkrát, dvakrát, stokrát, ...

   dva razy, tri razy, štyri razy, päť ráz, sto ráz, ...

 

 SKLOňOVANIE druhovýCH číSLOVIEK

Druhové číslovky sa skloňujú podľa vzoru prídavných mien

            pekný: dvojaký, štvoraký, sedmoraký, ...

 

Coordonator sectiune: Madalina Marcu | Gavrila Bogdan + Asociatia Studentilor din Facultatea de Limbi Straine | Contact

 

Home | BAC/Teze | Biblioteca | Referate | Games | Horoscop | Muzica | Versuri | Limbi straine | DEX

Modele CV | Wallpaper | Download gratuit | JOB & CARIERA | Harti | Bancuri si perle | Jocuri Barbie

Iluzii optice | Romana | Geografie | Chimie | Biologie | Engleza | Psihologie | Economie | Istorie | Chat

 

Joburi Studenti JOB-Studenti.ro

Oportunitati si locuri de munca pentru studenti si tineri profesionisti - afla cele mai noi oferte de job!

Online StudentOnlineStudent.ro

Viata in campus: stiri, burse, cazari, cluburi, baluri ale bobocilor - afla totul despre viata in studentie!

Cariere si modele CVStudentCV.ro

Dezvoltare personala pentru tineri - investeste in tine si invata ponturi pentru succesul tau in cariera!

 

 > Contribuie la proiect - Trimite un articol scris de tine

Gazduit de eXtrem computers | Project Manager: Bogdan Gavrila (C)  

 

Toate Drepturile Rezervate - ScoalaOnline Romania