Home | BAC/Teze | Biblioteca | Jobs | Referate | Horoscop | Muzica | Dex | Games | Barbie

 

Search!

     

 

Index | Forum | E-mail

   

 NOTA pentru REFERATE si ESEURI: Articolele prezentate in aceasta sectiune de referate au scop strict didactic. Ele sunt elaborate de profesori, elevi sau studenti care s-au documentat atent pentru elaborarea lor. Prezenta sectiunii de REFERATE in cadrul site-ului are un rol enciclopedic. Pagina de referate interzice strict predarea acestor materiale pentru orele de curs in gimnaziu, liceu sau facultate!

 

 
 
 
 
 + Click:  Grupuri | Newsletter | Portal | Ziare,Radio/TV | Forum discutii | Premii de excelenta | Europa

 

 

 

 

  < Inapoi la Cuprins Referate

ADAUGA UN REFERAT! - APASA AICI!

 

Surse de poluare cu praf, cenusa si fum


Există, în principal, doua grupe de surse generatoare de praf, cenușă și fum, în atmosfera:

a - surse artificiale

b - surse naturale.

              a)Sursele artificiale generatoare de praf, cenușă și fum cuprind, în general, toate activitățile omenești bazate pe arderea combustibililor lichizi, solizi sau gazoși.

             Sursele artificiale pot fi grupate în doua mari categorii:

a.10 - surse bazate pe arderea combustibililor în scop industrial;

a.20 - surse bazate pe arderea combustibililor în scop domestic.

 

a.10. În tabelul 1 se prezintă unele surse industriale de poluare cu praf, fum și cenușă iar în tabelul 2, producția specifică de fum și praf pe industrii.

 Surse industriale de poluare cu praf, fum și cenușă

Industria

Sursa de poluare

Produsul poluant

Oțelării.

Furnale, mașini de sintetizare.

Oxizi de fier, fier, fum.

Turnătorii de fontă.

Furnale, instalații de dezbatere.

Oxid de fier, praf, fum, fumuri de ulei.

Metalurgia neferoasă.

Furnale și topitorii.

Fum, fumuri de ulei și metale.

Rafinării de petrol.

Regeneratori de catalizatori, incineratori de nămoluri.

Praf de catalizator, cenușă de nămol.

Fabrici de hârtie.

Cuptoare de recuperare a chimicalelor și de calcar.

Prafuri de chimicale.

Sticlă și fibre de sticlă.

Manipularea materiilor prime, cuptoare de sticlă, tragerea firelor.

Praf de materii prime, ceață de acid sulfuric, oxizi alcalini, aerosoli de rășini.

Tabel 1

 Producția de fum și praf în industrii

Industria

Emisia de fum și praf

Siderurgie

10 kg / tonă metal

Fonterii

15-25 kg / tonă metal

Procesarea aluminiului

450 kg / tonă metal

Topitorii de bronz și alamă

12 kg / tonă metal

Tabel

O importantă sursă industrială, în special de praf, o reprezintă industria materialelor de construcție, care are la bază prelu­crarea unor roci naturale (silicați, argile, calcar, magnezit, ghips etc.).

Din cadrul larg al industriei materialelor de construcții se detașează, sub aspectul impactului exercitat asupra mediului ambiant, industria cimentului. Materialele de bază, care intra în fabricarea cimentului, sunt piatra calcaroasa amestecată cu magme sau cu argile. Sunt cunoscute și aplicate doua procedee de fabricare:

 -          procedeul uscat, în care materiile prime sunt deshidratate, fărâmițate în mori speciale și trecute apoi în cuptoare rotative lungi, unde sunt tratate la temperaturi înalte;

 -     procedeul umed, în care materiile prime se amesteci cu apă, apoi în stare umedă se macină în mori speciale, după care, partea rezul­tată este trecută la rândul ei în cuptoare rotative, unde procesul este același ca la procedeul uscat;

             Temperaturile din cuptoare determină mai întâi fărâmițarea mate­rialului, cu formare de clincher iar apoi, prin măcinare, se obțin particule foarte fine, care constituie cimentul propriu-zis. Procesele tehnologice descrise produc cantități mari de praf, în toate verigile lanțului tehnologic: uscătoare, mori de materii prime, cup­toare, procese intermediare. Din uscătoare se elimina în atmosferă aproxi­mativ 10% din cantitatea introdusă, în mori, 1-3% din cantitatea prelucrată, în cuptoarele rotative, 10%, iar în procesele intermediare, intre 2 și 4%. În total se pierde intre 20 și 25% din materia primă prelucrată la procedeul uscat și 1045% la procedeul umed. Praful rezultat din industria cimentului este împrăștiat până la dis­tanța de peste 3 km față de sursă, concentrația acestuia în apropierea surselor, variind intre 500 și 2 000 t/km2/an. Fumul constituie partea invizibili a substanțelor ce se elimină prin coșurile întreprinderilor industriale și este constituit din vapori de apă, gaze, produși incomplet arși (cărbune, hidrocarburi, gudroane etc.) și alte impurit4i înglobate și eliberate cu ocazia arderii.

            Fumul are o culoare albicioasa dacă arderea este completa. Cu­loarea neagra indica o ardere incompleta, datorita lipsei de aer, precum și prezentei în cantitate mare a cărbunelui și a funinginii. Culoarea fumului rar poate fi roșcată, cenușie sau bruna, după cum cărbunele conține fler, aluminiu sau mangan.

Particulele de fum au dimensiuni submicronice (< 0,075m). Cenușa rezultată în exclusivitate din combustibili solizi. Proporția sa variază intre 5-15% la antracit (cărbune superior, deci cu ardere mai completă) și 40-50% la cărbunii inferiori (lignit, turbă, etc.). Cenușa se compune din:

-          compuși minerali puternic înglobați în masa cărbunelui. În această categorie sunt cuprinși compușii de Si, Al, Fe, Ca, Mg și/sau S;

-          impurități (cenușă mecanică) provenite din roca în care se afla înglobat zăcământul.

Cenușa rămâne în cea mai mare parte în focar și este îndepărtată ­prin procedee mecanice sau hidraulice. Restul este antrenat spre coș de către puternicul curent de aer format în camera de ardere. în marile cen­trale termoelectrice, la trecerea prin cos, cenușa este captata aproape în totalitate.

 

a.20.      O altă sursă importantă generatoare, în special, de fum și cenușă, este arderea combustibililor solizi, lichizi și gazoși în scop domestic. Astăzi, în  multe țări în curs de dezvoltare, lemnul de foc este la fel de vital ca alimentele, iar ca preț, în unele locuri, înregistrează un ritm de creștere mult mai mare decât la alimente. Cauza creșterii zi de zi a prețului este restrângerea suprafețelor de pădure. Multe țări care fuseseră cândva exportatoare de produse forestiere au devenit importatoare, în măsura în care nu s-au preocupat de regenerarea fondului forestier. În SUA și India se ard anual circa 130 milioane de tone de lemn de foc; în SUA această cantitate asigură doar 3% din consumul de energie, în timp ce în India, aceeași cantitate asigură circă 25% din consum. Deci, pentru țările în curs de dezvoltare, lemnul de foc constituie o necesitate legata de satisfacerea consumurilor energetice. Dar nu numai pentru țările în curs de dezvoltare consumul de lemn este o necesitate; țări ca Suedia Danemarca, Finlanda au ca obiectiv, în politica lor economică, reducerea consumului de petrol și, în compensație, creșterea contribuției energetice a lemnului de foc. Chiar în SUA, acolo unde prețul altor surse de energie a crescut considerabil, s-a produs o orientare spectaculoasă către folosirea lemnelor de foc. Se apreciază, de exemplu, că în SUA după 1973, folosirea energiei obținute din lemn, în sectorul casnic, a sporit de două ori. Vânzările anuale de sobe, intre 1972 și 1979, au sporit de noua ori, jar în 1981 s-au vândut pe teritoriul SUA circa 2 milioane de sobe pentru încălzirea locuințelor cu lemne. Fumul emis din sobele cu lemne are o culoare albastră-fumurie și conține o cantitate însemnata de materii organice, care se apreciază că pot fi toxice și cancerigene. Tot în scop domestic se ard astăzi, în lume, cantități enorme de cărbuni, petrol și gaze naturale. De exemplu, numai în S.U.A., în 1966, s-au utilizat în scop domestic peste 2.1011 m3 gaze și 1.1011 litri produse petroliere lichide, ambele cu un echivalent caloric de 2,54015 Kcal.

 

b) Exista, practic, trei principale surse naturale generatoare de praf, cenușa și/sau fum în atmosfera:

1 - erupțiile vulcanice;

2 - furtunile de praf;

3 - incendiile naturale ale pădurilor.

 

          b.10. Fruptule vulcanice generează produși gazoși, lichizi și solizi care, schimba local nu numai micro și mezorelieful zonei în care se mani­festa, dar exercita influente negative și asupra purității atmosferice. Cenușile vulcanice, împreuna cu vaporii de apa, praful vulcanic și alte numeroase gaze, sunt suflate în atmosfera, unde formează nori groși, care pot pluti pana la mari distante fată de locul de emitere. Timpul de rema­nență în atmosferă a acestor suspensii poate ajunge chiar la 1-2 ani. Unii cercetători apreciază ca, cea mai mare parte a suspensiilor din atmosfera terestra, provine din activitatea vulcanica. Aceste pulberi se presupune ca au și influente asupra bilanțului termic al atmosferei împiedicând dispersia energiei radiate de pământ către univers și con­tribuind, în acest fel, la accentuarea fenomenului de ,,efect de sera", pro­dus de creșterea concentrației de C02 în atmosfera.

 

          b.20.  Furtunile de praf. Terenurile afinate din regiunile de stepa, în perioadele lipsite de precipitații, pierd partea aeriana a vegetației și rămân expuse acțiunii de eroziune a vântului. Vânturile continue, de durata, ridică de pe sol parte din particulele ce formează scheletul mineral și le transforma în suspensii subaeriene, care sunt reținute în atmosfera perioade lungi de timp. Depunerea acestor suspensii, ca urmare a proce­selor de sedimentare sau a efectului de spălare exercitat de ploi, se poate produce la mari distante fata de locul de unde au fost ridicate. Cercetări recente, din satelit, au arătat Ca eroziunea eoliană numai de pe continentul African ajunge la 100-400 milioane tone/an. în acest context, se pare Ca deșertul Sahara înaintează în fiecare an cu 1,5 pana la 10 km.

Furtuni de praf se produc și în alte zone ale globului. Astfel, în mai 1934, numai intr-o singuri zi, un vânt de o violență neobișnuită a pro­dus un intens proces de eroziune eoliană pe teritoriile statelor Texas, Kansas, Oklahoma și Colorado. Norii negri, care cuprindeau circa 300 mi­lioane de tone de praf, după ce au parcurs 2/3 din teritoriul S.U.A., au întunecat Washington-ul și New York-ul și s-au deplasat mai departe către Atlantic. În 1928, la 26 și 27 aprilie, o furtună eoliană a produs erodarea unui strat de sol cu o grosime intre 12 și 25 mm de pe o suprafață de circa 400 000 km2, situată în zona precaspică. Evaluările făcute cu acel prilej au arătat că, numai pe teritoriul tini noastre, s-au depus circa 148 milioane m3 praf, din cantitatea totală ridicată.

 

b.30. Incendiile naturale. Căderea naturali a climatului sub pragul critic de umiditate poate cauza profunde dezastre ecologice. Unul din cele mai grave îl reprezintă incendiile naturale. Fenomenul este deosebit de răspândit, mai ales în zona tropicali deși, în general, gradul de umiditate al pădurilor din această zonă nu este de naturi sa favorizeze izbucnirea incendiului. La sfârșitul anului 1982 și începutul anului 1983, pe insula Borneo a Indoneziei și Malayesiei au avut loc 7 incendii care au mistuit circa 3,5 milioane hectare păduri tropicale. În Coasta de Fildeș, în 1983, focul a distrus circa 450 000 ha iar în Ghana, în timpul aceleași secete, a fost distrusă prin foc o mare suprafață de păduri și circa 10% din plantațiile de cacao.

              În anii deosebit de secetoși, chiar și în zonele temperate, se pro­duc dese incendii ale pădurilor. Astfel, în 1992, pe fondul unei succesiuni de ani secetoși, au izbucnit incendii devastatoare chiar și în pădurile Franței și ale Poloniei. Se pare ci situația climatici din deceniul 80 a extins mult suprafețele de păduri vulnerabile la incendii pe întregul glob.

 Bibliografie:

Brown L., “Probleme globale ale omenirii. Starea lumii”, Editura Tehnică, București, 1992

Ursu P., “Protejarea aerului atmosferic”,Editura Tehnică, 1978

 NOTA IMPORTANTA:
ARTICOLELE PUBLICATE IN PAGINA DE REFERATE AU SCOP DIDACTIC SI SUNT ELABORATE IN URMA UNEI DOCUMENTARI SUSTINUTE. ESTE STRICT INTERZISA PRELUAREA ARTICOLELOR DE PE SITE SI PREZENTAREA LOR LA ORELE DE CURS. Referatele din aceasta sectiune sunt trimise de diferiti colaboratori ai proiectului nostru. Referatele va sunt prezentate pentru COMPLETAREA STUDIULUI INDIVIDUAL, si va incurajam si sustinem sa faceti si voi altele noi bazate pe cercetari proprii.

   Daca referatele nu sunt de ajuns, va recomandam pagina de download gratuit, unde veti gasi prezentari PowerPoint, programe executabile, programe pentru bacalaureat, teze nationale, etc. 

 

Home | BAC/Teze | Biblioteca | Referate | Games | Horoscop | Muzica | Versuri | Limbi straine | DEX

Modele CV | Wallpaper | Download gratuit | JOB & CARIERA | Harti | Bancuri si perle | Jocuri Barbie

Iluzii optice | Romana | Geografie | Chimie | Biologie | Engleza | Psihologie | Economie | Istorie | Chat

 

Joburi Studenti JOB-Studenti.ro

Oportunitati si locuri de munca pentru studenti si tineri profesionisti - afla cele mai noi oferte de job!

Online StudentOnlineStudent.ro

Viata in campus: stiri, burse, cazari, cluburi, baluri ale bobocilor - afla totul despre viata in studentie!

Cariere si modele CVStudentCV.ro

Dezvoltare personala pentru tineri - investeste in tine si invata ponturi pentru succesul tau in cariera!

 

 > Contribuie la proiect - Trimite un articol scris de tine

Gazduit de eXtrem computers | Project Manager: Bogdan Gavrila (C)  

 

Toate Drepturile Rezervate - ScoalaOnline Romania